56.

My Lord Supreme,
I am always for You. And I am certain.

Мой Господи Всевишни,
аз съм винаги за Теб. И съм сигурен в това.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.