57.

My Lord Supreme,
It seems that my life's awareness and Your Heart's Goodness always like to live together.

Мой Господи Всевишни,
както изглежда, будността на живота ми и Добротата на Сърцето Ти искат винаги да живеят заедно.