57.

My Lord Supreme,
It seems that my life's awareness and Your Heart's Goodness always like to live together.

Мой Господи Всевишни,
както изглежда, будността на живота ми и Добротата на Сърцето Ти искат винаги да живеят заедно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 57
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.