58.

My Lord Supreme,
Your Justice succeeds. Your Compassion, too, succeeds, plus proceeds.

Мой Господи Всевишни,
Твоята Справедливост успява. Твоето Състрадание също успява, но и продължава.