58.

My Lord Supreme,
Your Justice succeeds. Your Compassion, too, succeeds, plus proceeds.

Мой Господи Всевишни,
Твоята Справедливост успява. Твоето Състрадание също успява, но и продължава.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 58
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.