59.

My Lord Supreme,
You are inviting me to journey with You, and I am all ready.

Мой Господи Всевишни,
Ти ме каниш да пътешествам с Теб, и аз съм напълно готов.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 59
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.