60.

My Lord Supreme,
I am an unparalleled fool. I am trying to make my life valuable, forgetting that You have all along been working very hard to make my life invaluable.

Мой Господи Всевишни,
аз съм безподобен глупак. Опитвам се да придам стойност на живота си, като забравям, че Ти открай време работиш много усилено, за да направиш живота ми безценен.