60.

My Lord Supreme,
I am an unparalleled fool. I am trying to make my life valuable, forgetting that You have all along been working very hard to make my life invaluable.

Мой Господи Всевишни,
аз съм безподобен глупак. Опитвам се да придам стойност на живота си, като забравям, че Ти открай време работиш много усилено, за да направиш живота ми безценен.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 60
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.