61.

My Lord Supreme,
Am I not Yours? Am I not eternally Yours? Am I not only Yours?

Мой Господи Всевишни,
не съм ли Твой? Не съм ли вечно Твой? Не съм ли само Твой?

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 61
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.