61.

My Lord Supreme,
Am I not Yours? Am I not eternally Yours? Am I not only Yours?

Мой Господи Всевишни,
не съм ли Твой? Не съм ли вечно Твой? Не съм ли само Твой?