62.

My Lord Supreme,
I trusted You. Therefore You have shown me the heart of earth's cry. I trust You. Therefore You will show me the soul of Heaven's smile.

Мой Господи Всевишни,
аз Ти се доверих. Затова Ти ми показа сърцето на земния плач. Аз Ти се доверявам. Затова Ти ще ми покажеш душата на Небесната усмивка.