63.

My Lord Supreme,
Yesterday my name was hope. Today my name is frustration. Tomorrow my name will be either illumination or destruction.

Мой Господи Всевишни,
вчера името ми беше надежда. Днес името ми е разочарование. Утре името ми ще бъде или просветление, или унищожение.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 63
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.