64.

My Lord Supreme,
This world of Yours has everything else except peaceful happiness.

Мой Господи Всевишни,
в този Твой свят има всичко освен мирно щастие.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 64
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.