65.

My Lord Supreme,
A day of understanding and harmony is indeed Your Infinity's Boon.

Мой Господи Всевишни,
един ден на разбирателство и хармония е наистина Дар от Твоята Безкрайност.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 65
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.