66.

My Lord Supreme,
I love myself because You love me. Otherwise I do not see anything in me that deserves love either from me or from anybody else.

Мой Господи Всевишни,
аз обичам себе си, защото Ти ме обичаш. Иначе не виждам в себе си нищо, което да заслужава моята или нечия друга любов.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 66
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.