72.

My Lord Supreme,
May Your inner Silence-Beauty bless me and Your outer Sound-Duty love me.

Мой Господи Всевишни,
нека Красотата на Твоята Вътрешна Тишина да ме благослови, а Дългът на Твоя външен Звук да ме обикне.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 72
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.