72.

My Lord Supreme,
May Your inner Silence-Beauty bless me and Your outer Sound-Duty love me.

Мой Господи Всевишни,
нека Красотата на Твоята Вътрешна Тишина да ме благослови, а Дългът на Твоя външен Звук да ме обикне.