73.

My Lord Supreme,
There was a time when I gave You everything as a duty. But now I give You everything out of love. I place my progress-smile at Your Feet.

Мой Господи Всевишни,
беше време, когато Ти давах всичко по задължение. Ала сега Ти давам всичко от любов. Полагам усмивката на напредъка си в Твоите Нозе.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 73
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.