74.

My Lord Supreme,
Yesterday I failed. But today I shall not. Why? Because today I am not only with You, but also for You, only for You.

Мой Господи Всевишни,
вчера се провалих, но не и днес. Защо? Защото днес съм не само с Теб, но и за Теб, само за Теб.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 74
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.