75.

My Lord Supreme,
You are Your Compassion. May I become Your expression? Do give me a chance.

Мой Господи Всевишни,
Ти си Твоето Състрадание. Може ли аз да бъда Твоето проявление? Дай ми шанс.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 75
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.