75.

My Lord Supreme,
You are Your Compassion. May I become Your expression? Do give me a chance.

Мой Господи Всевишни,
Ти си Твоето Състрадание. Може ли аз да бъда Твоето проявление? Дай ми шанс.