76.

My Lord Supreme,
Each day is another step closer either to frustration-gate or to satisfaction-home.

Мой Господи Всевишни,
всеки ден е още една крачка или към вратата на разочарованието, или към дома на удовлетворението.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 76
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.