76.

My Lord Supreme,
Each day is another step closer either to frustration-gate or to satisfaction-home.

Мой Господи Всевишни,
всеки ден е още една крачка или към вратата на разочарованието, или към дома на удовлетворението.