77.

My Lord Supreme,
Your encouragement I love. Your punishment I treasure.

Мой Господи Всевишни,
Обичам насърченията, идващи от Теб. Скъпи са ми наказанията, идващи от Теб.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 77
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.