77.

My Lord Supreme,
Your encouragement I love. Your punishment I treasure.

Мой Господи Всевишни,
Обичам насърченията, идващи от Теб. Скъпи са ми наказанията, идващи от Теб.