78.

My Lord Supreme,
Your Compassion awakens the human in me. Your Justice inspires the divine in me.

Мой Господи Всевишни,
Твоето Състрадание пробужда човешкото в мен. Твоята Справедливост вдъхновява божественото в мен.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 78
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.