78.

My Lord Supreme,
Your Compassion awakens the human in me. Your Justice inspires the divine in me.

Мой Господи Всевишни,
Твоето Състрадание пробужда човешкото в мен. Твоята Справедливост вдъхновява божественото в мен.