79.

My Lord Supreme,
There is no difference between my flowering smile and Your Compassion-Touch.

Мой Господи Всевишни,
няма разлика между моята цъфтяща усмивка и Твоето Състрадателно Докосване.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 79
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.