79.

My Lord Supreme,
There is no difference between my flowering smile and Your Compassion-Touch.

Мой Господи Всевишни,
няма разлика между моята цъфтяща усмивка и Твоето Състрадателно Докосване.