80.

My Lord Supreme,
I am giving You my sorrow's strength. Do give me Your Joy's length.

Мой Господи Всевишни,
аз Ти давам силата ма моята скръб. Дай ми размаха на Твоята Радост.