80.

My Lord Supreme,
I am giving You my sorrow's strength. Do give me Your Joy's length.

Мой Господи Всевишни,
аз Ти давам силата ма моята скръб. Дай ми размаха на Твоята Радост.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 80
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.