81.

My Lord Supreme,
Physically I died to see Your Face. Spiritually I am crying to sit at Your Feet.

Мой Господи Всевишни,
умрях физически, за да видя Лицето Ти. Плача духовно, за да седна в Твоите Нозе.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 81
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.