82.

My Lord Supreme,
Alas! My face of pride I see everywhere. Alas! Alas! My heart of humility I see nowhere.

Мой Господи Всевишни,
уви! Навред виждам гордото си лице. Уви! Уви! Не виждам никъде смиреното си сърце.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 82
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.