83.

My Lord Supreme,
May my life become a life of willingness. May my heart be always a heart of selflessness.

Мой Господи Всевишни,
нека животът ми стане живот на готовност. Нека сърцето ми е винаги самоотвержено сърце.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 83
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.