84.

My Lord Supreme,
My aspiration-dedication-life knows all about You. My surrender-gratitude-life knows only You.

Мой Господи Всевишни,
Животът ми на стремеж и посветеност знае всичко за Теб. Животът ми на предаване и благодарност познава само Теб.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 84
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.