85.

My Lord Supreme,
The outer world is a doubter's mind. The inner world is a lover's heart. Am I not correct?

Мой Господи Всевишни,
външният свят е умът на съмняващия се. Вътрешният свят е сърцето на обичащия. Не съм ли прав?

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 85
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.