86.

My Lord Supreme,
Success-day I like. Progress-sun I love.

Мой Господи Всевишни,
харесвам деня на успеха. Обичам слънцето на напредъка.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 86
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.