86.

My Lord Supreme,
Success-day I like. Progress-sun I love.

Мой Господи Всевишни,
харесвам деня на успеха. Обичам слънцето на напредъка.