87.

My Lord Supreme,
I am helping my poor mind to make a new beginning. Will You not grant me Your inspiration-encouragement?

Мой Господи Всевишни,
аз помагам на горкия си ум да сложи ново начало. Ти няма ли да ми дадеш Твоето вдъхновяващо насърчение?