87.

My Lord Supreme,
I am helping my poor mind to make a new beginning. Will You not grant me Your inspiration-encouragement?

Мой Господи Всевишни,
аз помагам на горкия си ум да сложи ново начало. Ти няма ли да ми дадеш Твоето вдъхновяващо насърчение?

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 87
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.