88.

My Lord Supreme,
Do give me the vision to meet You soulfully at any time, and do give me the mission to love You unconditionally all the time.

Мой Господи Всевишни,
дай ми проникновението да Те посрещам душевно по всяко време, и ми дай призванието да Те обичам безусловно през цялото време.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 88
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.