89.

My Lord Supreme,
My life's continuous sense of incompleteness makes my heart cry for oneness.

Мой Господи Всевишни,
постоянното усещане за незавършеност в живота ми кара моето сърце да плаче за единство.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 89
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.