90.

My Lord Supreme,
The human in me wants to be understood. The divine in me longs to understand.

Мой Господи Всевишни,
човешкото в мен иска да бъде разбрано. Божественото в мен жадува да разбере.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 90
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.