91.

My Lord Supreme,
The unfulfilled reality loves the human in me strongly.
The fulfilled reality loves the Divine in You even more desperately.

Мой Господи Всевишни,
неосъществената реалност силно обича човешкото в мен.
Осъществената реалност обича Божественото в Теб още по-отчаяно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 91
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.