91.

My Lord Supreme,
The unfulfilled reality loves the human in me strongly.
The fulfilled reality loves the Divine in You even more desperately.

Мой Господи Всевишни,
неосъществената реалност силно обича човешкото в мен.
Осъществената реалност обича Божественото в Теб още по-отчаяно.