92.

My Lord Supreme,
Let me admire You because You are so far.
Let me love You because You are so near.
Let me touch Your Heart because that is what You precisely and eternally are.

Мой Господи Всевишни,
нека Ти се възхищавам, защото си толкова далеч.
Нека Те обичам, защото си толкова близо.
Нека докосвам Сърцето Ти, защото именно това си Ти, определено и вечно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 92
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.