93.

My Lord Supreme,
How is it that Your Satisfaction does not satisfy me, whereas my satisfaction always satisfies You?

Мой Господи Всевишни,
как така Твоето Удовлетворение не ме задоволява, а моето удовлетворение винаги задоволява Теб?

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 93
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.