11 Аз се превръщам

Аз виждам и се уча,
аз се уча и питам,
аз питам и се превръщам.
Превръщам се в това,
което моят Господ Всевишен
вечно е:
Съвършенство-Удовлетворение.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.