10. Силата на обичащия

Предаването е силата
на търсещия.

Познанието е силата
на служещия.

Превръщането е силата
на обичащия.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.