25. Нейното сърце е водачът

Нейното духовно семейство процъфтява
не защото има един водач,
а защото
нейното сърце е водачът.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.