26. За радост на себе си

Аз се предавам
за радост на света.

Аз обичам
за радост на Небесата.

Аз се усмихвам
за радост на Бог.

Аз плача
за радост на себе си.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.