48. Никога не ще се отплатя

За подкрепата на земята
вече се разплатих.
Земята получи
моята преливаща загриженост.

За Усмивката на Небесата
вече се разплатих.
Ето, моята пламтяща посветеност
е в Душата на Небесата.

За Божието Състрадание
не ще мога никога да се отплатя,
никога.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.