50. Поисках от живота

В света на желанията
аз поисках твърде много от живота,
от моя беден живот.

В света на стремежа
аз поисках твърде много от живота,
от моя богат живот.

В света на осъзнаването
аз не поисках нищо от живота,
от моя удовлетворен живот.
Шри Чинмой, Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ prs 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.