Въпрос: Дали конфликтът, който изживяваме в днешно време, е едно отклонение, или това е действие на разрушителна сила?

Шри Чинмой: Нито едно от двете. На първо място, не съществува такова нещо като разрушение. В индийската философия Бог има три аспекта: Брахма - Творецът; Вишну - Пазителят; и Шива - Трансформаторът. Много често Шива е познат като Разрушителят. Но Бог не унищожава. Той по-скоро трансформира. Съвършенството може да бъде постигнато. За това съвършенство трябва да навлезем дълбоко навътре. Виждаме, че това, което става, е една вътрешна трансформация на човешкото невежество и съмнение. Ако имате съмнение, то видимото разрушаване на това съмнение всъщност е неговата трансформация. Всичко, което не ни помага да тичаме към нашата Цел, ще бъде трансформирано в нещо позитивно.

Невежеството е коренът на всички човешки проблеми. Но нима когато човек е невеж, ние го унищожаваме? Не, ние го трансформираме. Бог прави точно това. Той е обещал, че ще трансформира нашето съмнение, страх и невежество. Според нашата философия, на земята не съществува никакво зло или грях. Ние смятаме всичко това за невежество. Но невежеството не може да трае вечно. То ще бъде трансформирано в познание. Без съмнение отрицателните сили съществуват в нас и около нас и в самият космос. Невежеството е източникът на отрицателните сили. Тези сили се опитват да погубят нашите вътрешни възможности. Силата, която идва от несъзнателното ниво вътре в нас, ще се опита да разруши всичките ни вътрешни възможности.

Когато една отрицателна сила ви говори отвътре, тя ще каже така: „Ти не можеш да си избраното дете на Бог. Невъзможно е! Милион пъти си бъркал.” Тази сила ще ви каже, че не можете да станете съвършен инструмент на Бог и не можете да се превърнете в Негово копие. Отрицателната сила може да ви каже само тези две неща.

Вие трябва незабавно да отвърнете: „Добре, може милион пъти да съм грешил, но теб това не те засяга. Аз не търся убежище при теб. Не искам твоята закрила. Аз съм под закрилата на всезнаещият и всемогъщ Всевишен”. Тогава положителната сила веднага ще ви каже: „Да, ти вече си инструмент, избран инструмент на Бог. Ти ще се превърнеш в Негово пълно копие, защото Самият Бог се развива в теб и чрез теб. За нещастие ти не го осъзнаваш и затова страдаш. А горкият Бог ще трябва да чака, докато съзнателно разбереш кой е Той и кой си ти”.

Точно сега ние даваме шанс на отрицателните сили да ни атакуват. Но ако не им даваме този шанс, то тези сили ще трябва да стоят на хиляди мили далеч от нас. Ако ние постоянно таим добри мисли, чисти и божествени мисли, тогава отрицателните мисли никога не могат да останат в нас. Във всеки миг през ума ни минават добри или лоши мисли, божествени или небожествени. Ако храним божествената мисъл, то отрицателната няма да може да проникне, защото добре знае, че щом навлезе в нас, ще се задуши. За такива мисли не остава място.

За жалост хората с огромно удоволствие пазят грижливо небожествените мисли. След като са таили една божествена мисъл само пет минути, те имат нужда да поканят и една небожествена мисъл. И кой страда от този навик? Само този, който е съзнателен за своя стремеж, и никога онзи, който духовно е заспал. За нестремящия се човек няма положителни и отрицателни мисли. Той не прави разлика между отрицателно и положително.

Всеки ден трябва да си казвате: „Аз се развивам”. Поне пет минути на ден трябва да упражнявате своите положителни мисли, положителна воля и положителни сили. Трябва да вярвате, че Истината вече е въплътена във вас, във вас Истината ще се осъществи и разкрие, във вас и чрез вас Истината ще бъде проявена. Всеки може да прави това пет минути на ден. Тогава няма да съществуват отрицателни сили, които да ви разстройват или да унищожават стремежа ви.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ rsg 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.