Въпрос: Може би самото желание да общуваме с другите може да се нарече вяра в Бог.

Шри Чинмой: Ние не можем да общуваме с другите. Защо? Защото не можем да общуваме с душата си или с Вътрешният си Водач. Когато общуваме със светлината на душата си, това не става чрез думите. Това става посредством медитацията. Когато живеем в морето от Светлина или в съпричастността на нашата душа, не се налага външно общуване, защото всичко е Бог. Най-общо погледнато, ние няма да постигаме успех във външното си общуване, ако не започнем с Бог.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ rsg 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.