Въпрос: Всички души ли имат еднакъв потенциал?

Шри Чинмой: Всеки има потенциал. Бог прилича на грънчар. Неговият материал винаги е един и същ; но когато го оформи, той става толкова красив. Въпреки че едно гърне може да не е толкова красиво, колкото друго, същността и на двете е една: глина. По същия начин, в духа ние всички сме едно. Но докато Бог оформя една душа, можем да си кажем: „Защо е направил този човек толкова привлекателен, а другият не е така красив?”. Трябва да знаем, че изцяло Бог решава как иска да изглежда всяка душа. Моята същност, вашата същност, същността на всеки е една и съща. Но в определена душа можем да забележим нещо, което се нарича съзнателен стремеж. Предопределено е всеки човек да има много ограничена свобода. Тази свобода е започнала още от самото начало на творението, когато са се появили индивидуалните души. И сега виждаме как някой е използвал свободата си за духовен живот, друг за музика, а трети за поезия. Първичната същност е една и съща, духът е един и същ, различна е проявата.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ rsg 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.