Въпрос: Как обикновено се постига състоянието на освобождение — изведнъж или постепенно?

Шри Чинмой: Обикновено става стъпка по стъпка. Първо печелим един долар, после два, а след това милион. Но от друга страна, Бог е всемогъщ и ако поиска, може веднага да даде освобождение на някого. Няма строго правило, но в деветдесет и девет процента от случаите трябва да го постигнете постепенно. Първоначално получавате частично, а после и пълно освобождение.

Ако Бог поиска, Той може да ви даде освобождение незабавно. Обикновено Бог не желае да нарушава Своя космичен Закон, като даде освобождение на някого, който не е работил за това. Но ако поиска да има това изживяване чрез определен човек, Бог може да го направи възприемчив.

Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ rsg 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.