Кога се страхуват от теб?

Кога
се страхува смъртта от теб?
Когато се усмихваш.
Защо?
Защото братското в смъртта
се нуждае от усмивката ти.
Кога
се страхува животът от теб?
Когато се отчаеш.
Защо?
Защото майчинското в живота
мрази отчаянието ти.

Кога
се страхува истината от теб?
Когато се откажеш.
Защо?
Защото бащинското в истината
иска ти да опитваш
    отново и отново.
    Никога не се отказвай.
Никога!
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.