Мисля за смъртта

Мисля за смъртта
не защото
се страхувам от смъртта.

Медитирам върху смъртта
не защото
се страхувам от смъртта.

Обичам смъртта
не защото
се страхувам от смъртта.

Мисля за смъртта,
защото
смъртта се нуждае от моята усмивка.

Медитирам върху смъртта,
защото
смъртта се нуждае от моя живот.

Обичам смъртта,
защото
поне смъртта
    и никой друг
признава моята висота.
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.