Какво да сторя?

Тялото ми е мъртво.
Виталът ми е мъртъв.
Умът ми е мъртъв.
Сърцето ми е мъртво.
Душата ми е много болна.
Моят Господ също
не се чувства добре.
Какво да сторя?
Уви!
Какво мога да сторя?
Уви!
Кой може да ме спаси?
Уви, уви, уви!
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.