Противоречие на термините

Смъртта и успеха
са противоречащи си термини
като умен глупак.

Смъртта и напредъкът
са противоречащи си термини
като божествен лъжец.
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.