Смърт, защо не си естествена?

Смърт, защо не си естествена?
“Поклоннико, кой ти каза това?
Просто живей в душата си
и ще видиш,
че никой не е толкова естествен
като мен.”

Смърт, защо не си полезна?
“Поклоннико, кой ти каза това?
Просто живей в сърцето си
и дълбоко ще оцениш
изключителната ми полезност.

Смърт, защо не си всеобхватна?
“Поклоннико, кой ти каза това?
Просто живей в ума си
и ще научиш,
че моята всеобхватност изненадващо надхвърля
останалото Божие творение събрано заедно.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.