Смърт, разговаряш ли с Бог?

Смърт, разговаряш ли с Бог?
“Да, разговарям.”
Колко често разговаряш с Бог?
“Разговарям с Бог доста често,
но
и доста дълго.”

Смърт, за какво разговаряте?
“Разговаряме за различни неща,
но най-често разговаряме за
човешката безпомощност и човешката хитрост.
Бог мисли, че всички човешки същества са безпомощни,
а
аз мисля, че всички човешки същества са хитри.
Бог е решил да ги направи всичките
уверени и мощни.
Аз съм решила да ги направя всичките
мъдри и всеотдайни.”
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.