Моята смърт и моят живот

Моята смърт ще бъде смъртта
на черно-кафявите ми страхове.

Моята смърт ще бъде смъртта
на кафяво-черните ми съмнения.

Моят живот ще бъде раждането
на синьо-златната ми надежда.

Моят живот ще бъде раждането
на златно-синьото ми обещание.
Шри Чинмой, Тишината на смъртта, Шри Чинмой Център, 1973
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ sd 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.